Skip Navigation Links  
 

buy sertraline

buy sertraline uk read buy sertraline

nifedipine pommade

acheter nifedipine

lexapro side effects sweating

lexapro side effects seizures redirect lexapro side effects sleepiness

lexapro side effects alcohol

lexapro side effects starting capricornhorse.com lexapro side effects sleepiness

order abortion pill online usa

abortion pill over the counter in usa liquidity.com abortion pill online usa

buy abortion pill online cheap

buy abortion pill

amoxil without insurance

amoxicillin cost without insurance blog.tpmco.com amoxil without prescription

abortion pill usa legal

abortion pill online usa fiorentina.info

how much is the abortion pill

abortion pill

prevacid

prevacid

dulcolax

dulcolax beerotor.de

imodium

imodium online

cortaid

cortaid website

janumet

janumet

effexor

effexor

benadryl and pregnancy dosage

benadryl pregnancy rating

zoloft weed effects

can zoloft and weed kill you

how long does the first abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work

viagra coupon

viagra free sample coupons

benadryl and pregnancy risks

benadryl and pregnancy

dog pregnancy calculator

pregnancy calculator

hvor hurtigt virker amlodipin

amlodipin teva click here

symbicort generic alternative

symbicort

symbicort generic canada

symbicort 160/4.5 mats.softgear.se

domperidone

domperidone posologie redirect

prednisolon og alkohol

prednisolon

viagra prodej ostrava

viagra cena dr max go

lexapro pregnancy first trimester

lexapro pregnancy category link

domperidone notice

domperidone danger blog.smartofficecloud.com

viagra cena

viagra prodej praha movidafm.net

lomper precio jarabe

lomper precio jarabe link

mixing viagra and weed

mixing melatonin and weed

serevent accuhaler

serevent accuhaler searchengineoptimization-seo.net

alcohol and sertraline

sertraline and alcohol

cialis generikum

cialis generikum mablogs.azurewebsites.net

cialis coupon codes

free cialis coupon 2016 online

prednisolon 25 mg

prednisolon bivirkninger og alkohol testbed.idippedut.dk

how many abortions can you have

free abortion

oxcarbazepin orion

oxcarbazepin neuraxpharm

___ ___ ____ ___2.bmp הגילויים הנומרולוגיים של שרון רון (שטיבלמן) (כל הזכויות שמורות)       
                                                               נכון לתאריך 01/09/2014

במהלך כעשרים שנות מחקר, גילה ופיתח שרון רון חישובים וגופי ידע חדשניים בנומרולוגיה. להלן כמה מהם:

* שיטת גוף האדם הנומרולוגית (שיטת הצלב).

* תחומי החיים המשוקפים במפת גוף האדם: תחום הקריירה והמימוש העצמי, תחום הזוגיות והאינטימיות, תחום החברה והתקשורת, תחום היכולת להבעה רגשית, תחום גיבוש האישיות, תחום ההערכה המקצועית ותחום הכסף.

* חישוב "מספר המתנה הגבוה" של כל תחום: מקנה ידע לגבי האפשרויות המיטיבות המחכות לאדם בכל אחד מתחומי החיים הנ"ל.

* התבניות הנומרולוגיות המשוקפות במפת גוף האדם: תבנית החנק, תבנית הדימוי העצמי, תבנית ה"רצוי מול מצוי", תבנית שני פנים לאישיות, תבנית החרדה מאובדן שליטה, תבנית ה"סנדוויץ".

* תהליך חישובי מורכב ויסודי המוביל לסיכום ה"מספרים הדומיננטיים והחסרים במפה", "התורמים לדומיננטיות", "מספרים נייטראליים".

* תופעת ה"פצע הפתוח" במפת גוף האדם.

* תופעת "מפות מתנה/פחד".

* מספר ה"פצע הגלגולי"- חישוב הנובע ממפת הקארמה.

* "המטריצה החדשה- האיכויות האסטרולוגיות": קישור מהפכני בין המטריצה הנומרולוגית לבין שלושת האיכויות האסטרולוגיות.

* חישובים ותופעות במטריצה הנומרולוגית: "נקודות ביניים במטריצה", "מספרי העוגנים", "הנקודות הגבוהות במטריצה", "מספר הלב במטריצה", "שנה אישית במטריצה", "מטריצות מופרדות", "מפתח המישור", הגדרת "מישורים מאוזנים ומישורים לא מאוזנים" במטריצה, "תופעת ה-X במטריצה".

* חישוב והצבת מפת קומפוזיט (COMPOSITE) : מפה משולבת של גופי האדם.

* חישוב "מפתח הלב"- חישוב מהפכני המסמל את המפתח לריפוי מחלות כרוניות, משברים ועכבות בחיי האדם.

* חישוב "מספר הנשמה"- חישוב מהפכני המסמל את הידע שנצבר על ידי הנשמה, ממנו האדם ניזון ופועל.

* חישוב "גוף השנה האישית"- חישוב מהפכני המאפשר לחשב את מפת גוף האדם הרלבנטית לכל שנה בחיי האדם, ולקבל תמונה מדוייקת ומפורטת לגבי האירועים והשיעורים שהוא חווה בכל תחום.

* "מספרי הלב בצירי הגלגולים"- שיטה מהפכנית המבוססת על "המטריצה החדשה- האיכויות האסטרולוגיות"- אבחון מפורט של הגלגולים הספציפיים שמהם מגיע כל אחד ממספרי הלב, ומהם התיקונים הנדרשים בגלגול זה.

* "המספר האמבריוני"- חישוב מהפכני המספר על החוויות הראשוניות אותן חווה האדם בשלבי העוברות, אליהן נוטה האדם לסגת בעת משברים וזעזועים בחייו.

* "יחסי המעלות"- שיטה המבוססת על "המטריצה החדשה- האיכויות האסטרולוגיות"- מיקוד הדפוסים העמוקים של מערכות היחסים בין אנשים שונים.

* "גיל האם", "גיל האב"- חישובים המבוססים על מקורות קבליים.

* "תופעת המפות הבוגרות"- תופעה החושפת את הקארמה וסיפור החיים של מפות בעלות ריבוי מספרים בוגרים.

* "תופעת המעצור במספר הרגליים"- תופעה החושפת את הקארמה וסיפור החיים של מפות בהן מספר הרגליים נמצא בחוסר איזון.

      ח ד ש !!!! (2013)

* "מספרי ההתפתחות DEVELOPMENT NUMBERS"- ה"מאמן האישי" הפנימי של האדם, התומך בתהליכי הקידום וההתפתחות שלו בכל תחום חיים.

* "מספרי הצוהר"- שיטה חדשנית הקשורה ל"כיווניות" של מפת גוף האדם- אילו מקומות פתוחים או סגורים בפני האדם, כיצד ינתב ויממש את הפוטנציאלים הטמונים בו. שיטה זו יוצרת את הגשר והקשר בין הנומרולוגיה המערבית הפיתגוראית לבין הגימטריה וסוד האותיות.

* "מפת התוצאה/קארמה - R/K MAP"- חישוב חדשני המשקף את הבחירות שהאדם ייצור בחייו, ואת המאורעות והמקומות אליהם יגיע.

* "מספר המוקד - THE FOCUS NUMBER" - חישוב חדשני וקריטי בחשיבותו, המספר על מוקד המאורעות השיעורים שאיתם האדם יצטרך להתמודד במהלך כל חייו.

* "מספר החותם - THE SIGNATURE NUMBER" - חישוב חדשני המספר על חותם החיים שהאדם ישאיר, איך השפיע בחייו על העולם ועל הסובבים אותו. זהו, למעשה, מספר ההגשמה הגבוהה ביותר של האדם.

  ח ד ש !!!! (2014)

 "הישויות במפה הנומרולוגית" - התייחסות תיאורטית חדשנית למבנה הנפש והאישיות של האדם. כיצד מרכיבים שונים בנפשו של האדם, מודעים ולא מודעים, מייצרים דינמיקה פנימית המניעה את ההתנהגויות והבחירות שלו, מהי "ישות דומיננטית" וכיצד היא משתלטת על עולמו הפנימי, כיצד לרפא ולהשקיט את ה"ישויות החוסמות". 

"תופעת המספרים המכופלים" - "צימוד אנרגטי" של חישובים במפה, שמעיד על פוטנציאל אישיותי עצמתי יוצא דופן, משמעות ההכפלה של מספרים בחישובים המרכזיים: 11,22,33,44,55,66,77,88,99.

"צריבת הלידה" - דינמיקה בין מספר חישובים המספרת על חוויות, מאורעות ותחושות שנצרבו בנפש האדם בשנת חייו הראשונה, בשלבים הטרום מילוליים. צריבה אנרגטית זו תמשיך לבוא לידי ביטוי בצורת תגובות, רגשות, בחירות שהאדם עושה במשך כל חייו, ואינו מודע למקור שלהם! 
- פעמים רבות חישובים אלה יספרו על תהליך הלידה ושלבי העוברות של האדם.

* "תחום הילדים" - כיצד לחשב ולפרש את סוגיית הילדים בחיי האדם: מהם השקפותיו הבסיסיות בהקשר זה, הפחדים המלווים אותו, הציפיות שלו, סוג ההורות המתאימה לו ביותר, והשיעורים אותם הוא לומד דרך הקשר עם ילדיו.

* "נקודת האומץ" - גילוי חדש! של חישוב המספר על המפתח הספציפי של האדם להתחברות ליכולתו להתגבר על פחד/חשש ולמצוא בתוכו את האומץ והעצמה הנדרשת להתמודד עם כל סיטואציה מלחיצה ואף משברית.